Concursuri

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Castiga un dressing cu incaltaminte”

1.1. Organizatorii Campaniei  “Castiga un dressing cu incaltaminte”, sunt:

OTTER-DISTRIBUTION SRL., cu sediul în Com. Chiajna, Jud. Ilfov, Str. Industriilor nr 10, CUI:  RO9755224; Nr. ORC: J23/472/2006, tel: 021.316.00.57/59; Fax: 021.316.36.00, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza Notificării nr. 11372 și

RETRO BOUTIQUE S.R.L., cu sediul în Str. Erou Iancu Nicolae nr. 152, vila 8, Voluntari, Ilfov, CUI:  RO29242959, No. ORC: J23/2732/2011, tel: 031.228.51.40, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza Notificării nr. 21536 in calitate de Organizatori, denumiti în continuare “Organizatori”.

1.2 Campania “Castiga un dressing cu incaltaminte”, denumită în cele ce urmeaza Campania, se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, denumit în continuare „Regulament”.

Perioada în care se desfăşoară Campania este descrisă la Secţiunea 3 ca Durata Campaniei.

1.3.Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oricărei persoane în cadrul website-ulurilor www.otter.ro si www.retroboutique.ro .

1.4. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile atât în cadrul website-ului www.otter.ro, cât și în cadrul website-ului www.retroboutique.ro.

1.5. Campania se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 – Republicată – privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară in cadrul website-urilor www.otter.ro si www.retroboutique.ro,  în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfăşura în perioada 18 – 28 Februarie 2019 (numită în continuare „Durata Campaniei”).

3.2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica perioada şi sistemul de funcţionare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, conform prevederilor de la Secţiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi făcută publică în cadrul  website-urilor www.otter.ro și www.retroboutique.ro.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE

4.1. În cadrul prezentei Campanii se va acorda un premiu in valoare de 4.000 lei (patrumiilei) (TVA inclus), sub forma a două vouchere:

– un voucher în valoare de 2.000 lei (douamiilei), acordat de către OTTER-DISTRIBUTION S.R.L, care se poate utiliza în cadrul site-ului www.otter.ro, în baza căruia se pot achiziționa mai multe produse din categoria de încălțaminte și/sau marochinarie și

– un voucher în valoare de 2.000 lei (douamiilei), acordat de către RETRO BOUTIQUE, care se poate ultiliza in cadrul site-ului www.retroboutique.ro, în baza căruia se poate achiziționa unul sau mai multe produse din categoria cuiere hol și pantofare.

În cazul în care în baza celor două vouchere se achiziționeaza produse cu valoare mai mică decat valoarea acestora, nu se va da rest. Premiul nu se preschimba în bani.

 4.2. Câștigatorul premiului acordat în cadrul acestei Campanii trebuie să comunice Organizatorilor codul numeric personal, precum și seria și numărul BI/CI în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de Codul Fiscal respectiv de completare a Declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursa, deoarece premiul acordat în cadrul prezentei Campanii depașește pragul valoric de 600 lei.

În ziua intrării efective în posesia premiului, câștigătorul trebuie să semneze un proces verbal de predare primire a premiului, respectiv a produselor achiziționate în baza voucherelor acordate în cadrul fiecărui website. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu Premiul acordat în cadrul Campaniei, revine în exclusivitate câştigătorului.

4.3. În cazul refuzului câştigătorului de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul câştigător refuză
premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară, de exemplu, nu folosește voucherele în
perioada de valabilitate a acestora) sau în cazul imposibilităţii validării conform prezentului Regulament,
premiul neatribuit se va acorda rezervei extrase. În cazul refuzului rezervei de a beneficia de premiu (de
exemplu respectiva rezerva refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară) si/sau
nu poate fi validata, premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorilor.

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ŞI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

5.1. Pentru a participa la Campania organizată în cadrul website-urilor www.otter.ro și www.retroboutique.ro, orice persoană fizică, care dorește să participe trebuie să respecte condițiile de mai jos:

– sa fie titularul unui cont de client inregistrat pe www.otter.ro sau să iși creeze cont de client conform instrucțiunilor de pe site;

– să acceseze site-ul www.otter.ro în perioda 18 – 28 Februarie 2019 și să adauge în wishlist – secțiunea „Favorite” produsele preferate, dand click pe butonul „Favorite” aflat pe pagina de produs, imediat sub butonul de „Adauga in cos”.

– sa păstreze produsele în wishlist pe toată durata de desfășurare a Campaniei;

– să fie titularul unui cont de client înregistrat pe www.retroboutique.ro sau să își creeze cont de client conform instrucțiunilor de pe site;

– să acceseze site-ul www.retroboutique.ro în perioda 18 – 28 Februarie 2019 și să adauge în wishlist produsele preferate, dând click pe simbolul „inima” aflat pe pagina de produs, în dreapta butonului de „Adauga in cos”.

– să păstreze produsele în wishlist pe toată durata de desfășurare a Campaniei;

Opțional, pentru a avea mai multe șanse de câștig, o persoană se poate înscrie atât în cadrul website-ului www.otter.ro, cât și în cadrul website-ului www.retroboutique.ro.

Campania se desfășoară în perioada 18 – 28 Februarie 2019; la finalul campaniei se va centraliza numărul persoanelor înscrise în ambele site-uri și în urma extragerii va fi desemnat un singur câștigător și o rezerva.

Imaginile folosite de către Organizatori în cadrul materialelor de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

În ceea ce privește Produsele păstrate în wishlist de către Participanți acestea pot face obiectul achiziției în baza voucherelor acordate Câștigătorului cu condiția ca acestea sa se mai afle în stocul Organizatorilor
la momentul utilizării voucherelor; în cazul în care produsele din wishlist nu se mai află în stocul Organizatorilor, Câștigatorul va alege noi modele disponibile pe fiecare dintre cele două website-uri.

SECŢIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. Participanți. La această Campanie poate participa orice persoană fizică cu vârsta minima de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei, cu capacitate deplină de exercițiu, care are domiciliul sau reşedinţa în România și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (şi, denumiti in prezentul Participanti) La Campanie nu au dreptul să participe angajaţi ai Organizatorilor.

 6.2. Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorilor, să fie prelucrate și utilizate de acestea în scopul desfășurării campaniei și a publicării numelui câștigătorului Campaniei.

6.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorii îşi rezervă dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.4. Organizatorii îşi rezervă dreptul să elimine din Campanie înscrierile oricărui participant care s-a dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru sancţionarea acestora conform legilor în vigoare.

6.5. Prin înscrierea la Campanie se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 7. MODALITĂŢILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR si VALIDARE A CASTIGATORULUI

7.1. Tragerea la sorți va fi efectuata în data de 5 martie 2019, castigatorul va fi anuntat in aceeasi zi, in cadrul paginilor de facebook ale organizatorilor- www.facebook.com/otter.ro/ si – www.facebook.com/Retro.Boutique.RO/, urmand sa fie contactat pe adresa de email folosita pentru inscrierea in campanie pentru a i se oferi detalii privind revendicarea premiului castigat. Castigatorul va utiliza voucherele pana la data de 31 martie 2019.

7.2. Câștigătorul se va extrage la sediul Organizatorului OTTER-DISTRIBUTION SRL: Com.Chiajna, Jud. Ilfov, Str. Industriilor nr 10.
Câștigătorul va fi generat aleatoriu, printr-un mecanism informatic automat, folosind aplicatia web: www.random.org în prezenţa unui reprezentant al fiecaruia dintre Organizatori şi un Notar Public sau un Avocat.

7.3. Fiecarui participant i se va atribui un număr în ordinea înscrierii în cadrul celor două site-uri. Astfel, pentru persoanele înscrise în cadrul website-ului www.otter.ro se întocmește o listă cu toate persoanele înscrise alocându-se fiecărui Participant câte un număr unic de la 1 până la ultima persoana inscrisa in site; persoanelor înscrise în cadrul website-ului www.retroboutique.ro să li se atribuie câte un număr unic în continuarea ultimului număr alocat înscrierii  pe www.otter.ro (și cu respectarea ordinii de înscriere în website-ul www.retroboutique.ro).

(De exemplu: În situația în care pe www.otter.ro ultimul înscris are alocat numărul 500, persoanelor înscrise pe www.retrobutique.ro li se vor aloca numere de înregistrare începând cu 501).

7.4. Extragerea se va face în urma cumularii celor două liste de numere alocate, obținându-se astfel o unică listă alcatuită din toate numerele unice atribuite conform procedurii de mai sus (pct 7.3). Din această listă unică se vor extrage 2 numere, unul pentru câștigator si unul pentru rezerva. Având în vedere faptul că datele de înscriere în campanie sunt și rămân numai la dispoziția organizatorului pe al cărui site s-au înscris participanții, în momentul extragerii numerelor, Organizatorul în lista căruia se regăsesc numerele de ordine respective va pune la dispoziția participanților la extragere datele de contact ale persoanelor cărora le corespund numerele respective pentru identificare.

7.5. Anterior oferirii premiului  Organizatorii vor solicita câștigatorului informatii cu privire la identificarea acestuia în scopul verificarii respectarii tuturor conditiilor de participare și o copie a actului de identitate, ce se va păstra în evidențele organizatorilor. Nu se acceptă revendicarea premiului de către altcineva decât de către persoana care a parcurs pașii de participare la campanie conform prezentului Regulament.

7.6. În cazul în care câştigătorul refuză premiul oferit în cadrul acestei campanii sau nu respectă termenii impuşi de prezentul Regulament, Organizatorii sunt îndreptățiți să apeleze la rezerva, conform Regulamentului.

7.7. Câştigătorul va fi validat doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament. Pentru revendicarea voucherului/elor, Participantul/Castigatorul este obligat sa pună la dispoziția Organizatorilor un număr de telefon și adresa de e-mail valide.

7.8. Toate cheltuielile privind punerea la dispoziţie a premiului vor fi suportate de către Organizatori, cu respectarea condiţiilor prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a invalida orice participare i se pare suspectă în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fără a informa participantul de acest lucru.

SECŢIUNEA 9. DATE PERSONALE

9.1 Având în vedere faptul că Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) a intrat în vigoare incepând cu 25 mai 2018, prin participarea și înscrierea la campanie, conform prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția Organizatorilor în desfășurarea concursului, date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, e-mail – divulgate cu ocazia înregistrării
contului de utilizator in cele 2 website-uri www.otter.ro și/sau www.retroboutique.ro ; o copie a actului de identitate – divulgată numai de către câștigator în vederea revendicării și acordării premiului, astfel cum sunt solicitate de către Organizatori conform prezentului Regulament.

9.2. Participanții declară că au cunoștința despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și sunt de acord cu aceasta prelucrare în scopul executării prezentului Regulament și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile GDPR.

9.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participanții se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile GDPR, legislația privind măsurile de punere în aplicare a GDPR și cea conexă, precum și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

9.4. În interes legitim, Organizatorii vor păstra fiecare listele proprii cu participanții înscrisi pe website-ul propriu, pe o perioadă de 3 ani, în vederea soluționării eventualelor reclamații/plângeri ulterioare campaniei. În baza obligațiilor legale, Organizatorii vor păstra datele personale și o copie a cartii de identitate a câștigătorului pe o perioada de 10 ani. Datele personale utilizate pentru crearea contului de utilizator, în cele 2 website-uri www.otter.ro și/sau www.retroboutique.ro, vor fi prelucrate numai pe
perioada de valabilitate a contului de utilizator.

9.5. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții la concurs beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu participanții sau i-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la:

– OTTER-DISTRIBUTION S.R.L., str. Industriilor nr. 10, com. Chiajna, jud. Ilfov sau la adresa de email: solicitari@otter.ro pentru persoanele înscrise pe site-ul www.otter.ro

– RETRO BOUTIQUE S.R.L,Str. Erou Iancu Nicolae nr. 152, Voluntari, Ilfov sau la adresa de email: contact@retroboutique.ro, pentru persoanele înscrise pe site-ul www.retrobutique.ro.

Având în vedere faptul că înscrierea în campanie se face prin crearea unui cont de utilizator în site-urile organizatorilor, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi în conformitate cu politica de confidențialitate din fiecare site.

SECŢIUNEA 10. FORŢĂ MAJORĂ

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voinţa lor şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

10.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorii invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorilor.

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in cadrul website-urilor  www.otter.ro si www.retroboutique.ro .

OTTER-DISTRIBUTION S.R.L                                      RETRO BOUTIQUE S.R.L.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

*