Arhiva

Regulament concurs “4 ani cu Retro Boutique”

SECŢIUNEA 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al concursului

1.1. Concursul “4 ani cu Retro Boutique” (denumit în continuare Concurs) este organizat de S.C. RETRO BOUTIQUE S.R.L, societate comercială cu sediul social în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 152, vila 8, având Codul de Înregistrare Fiscală RO29242959, denumită în continuare „Organizatorul”. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

 1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al acestuia (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor menţionate mai jos. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant şi poate fi accesat public la adresa www.retroboutique.ro/blog/

 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.retroboutique.ro

 SECŢIUNEA 2. Perioada de desfăşurare a Concursului

 2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară exclusiv pe site-ul Retro Boutique, în perioada 25.03.2016 – 31.03.2016, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 SECŢIUNEA 3. Dreptul de participare

 3.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică. Participanţii la Concurs acceptă şi se supun necondiţionat prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 3.2. Angajaţii S.C. RETRO BOUTIQUE S.R.L și rudele de gradul întâi ale acestora nu au dreptul să participe la Concurs.

SECŢIUNEA 4. Desfăşurarea Concursului

 4.1. Orice utilizator care plasează o comandă pe site-ul Retro Boutique în intervalul 25-31.03.2016 este automat înscris în tragerea la sorţi.  Utilizatorul trebuie să se fi înscris în prealabil în baza de abonaţi la newsletter ai Retro Boutique.

 SECŢIUNEA 5. Premii

 5.1. Premiul acordat în cadrul Concursului constă într-o comodă cu blat oval Anastasia..

5.2. Valoarea premiului este de 632 de lei.

 SECŢIUNEA 6. Desemnarea câştigătorilor

 6.1. Desemnarea câştigătorului se va face în data de 04.04.2016, prin tragere la sorti, cu ajutorul site-ului www.random.org. Vor participa la tragerea la sorţi toate persoanele fizice care au îndeplinit condițiile de participare până la ora 24 a zilei de 31.03.2016. Câștigătorul va fi anunțat pe e-mail şi pe pagina de Facebook în ziua extragerii.

6.2 Fiecare dintre participanţii la Concurs poate câştiga, prin tragere la sorţi, premiul acordat.

 SECŢIUNEA 7. Revendicarea premiilor

 7.1. Revendicarea premiului se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data anunțării câştigătorului, telefonic, pe e-mail la adresa contact@retroboutique.ro sau prin prezentarea la showroom-ul Retro Boutique din strada Constantin Georgian nr. 5, sector 2, Bucureşti.

7.2. Dacă premiul nu este revendicat în termenul precizat mai sus, câştigătorul pierde orice drept asupra acestuia. În acest caz, premiul se anulează.

7.3. Premiul este nominal şi titlul acestuia nu se poate transfera altei persoane.

SECŢIUNEA 8. Acordarea premiilor

 8.1. Câştigătorul va intra în posesia premiului la sediul Organizatorului, pe baza cărţii de identitate.

8.2. Intrarea în posesia premului se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula câştigul.

8.3. Câştigătorul nu poate cere schimbarea valorii premiului în bani sau în alte bunuri.

 SECŢIUNEA 9. Dispoziţii finale

 9.1. Persoanele interesate să participe la Concurs sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament Oficial. Întreaga bază de date constituită prin organizarea Concursului poate fi folosită în scopuri publicitare şi de marketing, participarea la Concurs reprezentând acceptul dumneavoastră automat.

9.2. Ne rezervăm dreptul de a elimina din Concurs orice participant împotriva căruia există indicii temeinice de fraudare a Concursului. Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţa privitoare la mesajele necâştigătoare.

9.3. Participarea la Concurs implică şi presupune cunoaşterea, însuşirea şi acordul deplin cu normele prezentului Regulament Oficial şi a eventualelor decizii ulterioare. Ulterioarele decizii luate în cadrul Concursului vor urma obligatoriu aceleaşi proceduri menţionate mai sus.

9.4. În cazul unor circumstanţe neprevăzute (ex: produs defect sau indisponibil la furnizor), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende sau să modifice campania, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util.

9.5. Condiţiile şi termenii de promovare vor fi guvernaţi de legile din România. Pentru orice problemă de natură juridică ce ar putea apărea în decursul Concursului, participanţii şi Organizatorul vor fi supuşi jurisdicţiei de instanţele de drept comun din România, de pe raza judeţului Ilfov.

 SECTIUNEA 10. Forța majoră

 10.1. Forța majoră se defineste în întelesul prezentului regulament prin calamități naturale, cutremure, razboi, inundaţii, greve generale etc.

10.2. Campania va fi întreruptă în caz de forță majoră, prin decizia organizatorului, însă nu înainte de a anunța participanții.

 SECTIUNEA 11. Alte prevederi

11.1. Eventualele reclamații legate de concurs și premiile acordate de Organizator vor fi făcute la adresa organizatorului, S.C. RETRO BOUTIQUE S.R.L., din Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 152, vila 8, până la sfârșitul concursului.

11.2. Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.

11.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Ilfov.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

*