Arhiva

Regulament concurs “Amenajează cu Retro Boutique şi PiatraOnline!”

Art. 1 Organizatori şi Regulamentul oficial al concursului

 1.1   SC Rock Star Construct S.R.L. (piatraonline.ro) cu sediul în Bucureşti, strada Aleea Teișani, nr. 137A, sector 1, cod fiscal RO 22680005, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J40/20648/2007, în parteneriat cu S. C. Retro Boutique S.R.L. (retroboutique.ro), cu sediul în strada Erou Iancu Nicolae nr. 152, vila 1, loc. Voluntari, jud. Ilfov, cod fiscal RO29242959, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J23/2732/2011, denumite în continuare “Organizatori”.

 1.2   Concursul se va derula în conformitate cu prezentul regulament (numit în continuare “Regulament Oficial”), care este obligatoriu pentru toți participanții.

 1.3   Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul  Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-urile piatraonline.ro şi retroboutique.ro

 Art. 2 Perioada de desfăşurare a concursului

 Concursul se derulează în perioada 20 octombrie 2015 – 19 decembrie 2015.

 Art. 3 Condițiile de participare

 3.1 Concursul se desfaşoară pe Internet, pe site-urile piatraonline.ro şi  retroboutique.ro. Are drept de participare orice vizitator care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

  • este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România;
  • are 18 ani împliniţi la data începerii concursului, în octombrie 2015;
  • accesează în intervalul de concurs site-ul piatraonline.ro sau retroboutique.ro  partenere și se aboneaza la newsletter;
  • este de acord cu publicarea numelui pe pagina web, în cazul în care este  desemnat câştigător al concursului;
  • confirmă că a citit şi a înteles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord  în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta;

 3.2 Nu pot participa la concurs angajaţii Rock Star Construct sau Retro Boutique, precum şi rudele de gradul I ale acestora, soţii/soţiile lor.

 3.3 Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o  persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 Art.4 Protecția datelor personale

 Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea  677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la  informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie,  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.  Organizatorii vor utiliza datele personale furnizate de către participanţi la  înscrierea în concurs în scopul anunţării şi identificării câştigătorilor și în relaţie  cu site-urile piatraonline.ro sau retroboutique.ro în viitor, pentru a-i informa pe cei înscriși de noutăți și noi promoții.

 Art. 5. Mecanismul concursului

 5.1 Concursul va avea doi câştigători, desemnaţi prin tragere la sorţi. Prin înscrierea la concurs, utilizatorii îşi dau acordul să devină abonați ai newsletter-ului  piatraonline.ro sau retroboutique.ro şi acceptă termenii şi condiţiile de utilizare ale site-urilor.

 5.2 Mecanismul concursului este următorul:

  • utilizatorii accesează unul din site-urile piatraonline.ro şi retroboutique.ro, în intervalul de concurs menţionat mai sus;
  • utilizatorii câştigă o şansă de a intra în tragerea la sorţi dacă se abonează la  newsletter-ul unuia din site-urile menţionate, completând formularul din pop-up-ul de concurs;
  • orice tentativă de fraudă va duce la anularea dreptului de participare la concurs a utilizatorului. Organizatorii își păstrează dreptul de a scoate din concurs  utilizatorul respectiv fără niciun fel de explicație suplimentară.

 5.3 La tragerea la sorţi vor participa toţi utilizatorii care respectă cerinţele Regulament Oficial.

 Art. 6. Premii

 6.1 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a schimba sau de a adăuga premiile concursului pe parcursul desfăşurării campaniei, publicând toate schimbările pe site-urile participante. Premiile sunt oferite de PiatraOnline.ro şi RetroBoutique.ro

 6.2 Premiile concursului constau în:

  • o banchetă shabby chic Caty, în valoare de 444 de lei (tva inclus) din partea RetroBoutique.ro
  • un lavoar din travertin, in valoare de 495 de lei (tva inclus) din partea PiatraOnline.ro

 Art. 7. Desemnarea și anunțarea câștigătorilor

 7.1 Desemnarea câştigătorilor se va face în data de 20.12.2015, prin tragere la sorţi, cu ajutorul site-ului www.random.org. Vor participa la tragerea la sorţi toate persoanele fizice care au îndeplinit condițiile de participare până la ora 24 a zilei de 19.12.2015. Câștigătorul va fi anunțat pe e-mail şi pe pagina de Facebook în ziua extragerii.

 7.2 Utilizatorii vor fi descalificaţi şi vor pierde dreptul asupra premiilor dacă au furnizat date de contact eronate /incomplete şi nu pot fi contactaţi în maxim 72 de ore de la data desemnării lor.

 7.3 Dacă Organizatorii sunt nevoiţi să descalifice unul sau pe ambii câştigători, premiul va fi acordat unui/unor alt/alţi utilizator(i), aleşi prin acelaşi mecanism, menţionat la pct. 7.1. Organizatorii nu sunt responsabili pentru întarzieri obiective apărute în anunţarea câştigătorilor Concursului.

 7.4 Câştigătorii vor intra în posesia premiilor în ziua aleasă de comun acord cu Organizatorii.

 Art. 8. Informarea publicului

 Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-urile PiatraOnline.ro și pe www.retroboutique.ro, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorilor.

 Art. 9. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor.

 Art. 10. Litigii

 În cazul unor litigii apărute între Organizatori şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

*